Get Adobe Flash player

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ năm 2010 - 2011 - 2012

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ năm 2010 -  2011 - 2012

Với tiêu chí "các trường đại học vừa là cơ sở đào tạo, vừa là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ", trong những năm qua, Trường Đại học Cần Thơ đã chủ động đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu giáo dục, đào tạo vào thực tế sản xuất, đời sống. Địa bàn nghiên cứu và chuyển giao là 13 tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong năm 2011, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ (trước đây là Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Trường Đại học Cần Thơ) tham gia công tác tài chính, kế toán cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH & CGCN) hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ thông qua các hợp đồng; các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Trường. Kể từ năm 2012, theo sự phân công của cấp trên, Trung tâm chỉ còn tham gia trong công tác tài chính, kế toán cho các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển gi...

Với tiêu chí "các trường đại học vừa là cơ sở đào tạo, vừa là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ", trong những năm qua, Trường Đại học Cần Thơ đã chủ động đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu giáo dục, đào tạo vào thực tế sản xuất, đời sống. Địa bàn nghiên cứu và chuyển giao là 13 tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong năm 2011, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ (trước đây là Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Trường Đại học Cần Thơ) tham gia công tác tài chính, kế toán cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH & CGCN) hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ thông qua các hợp đồng; các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Trường. Kể từ năm 2012, theo sự phân công của cấp trên, Trung tâm chỉ còn tham gia trong công tác tài chính, kế toán cho các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Kết quả được thể hiện qua Danh mục tổng hợp các hợp đồng Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Trung tâm từ năm 2010 đến 2012 sau đây: Danh mục tổng hợp các hợp đồng Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Trung tâm qua 3 năm 2010 - 2011 - 2012

 

Chuyển giao công nghệ

Hoạt động chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong các trường Đại học

Hoạt động chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong các trường Đại học

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước "Các trường đại học vừa là cơ sở đào tạo vừa là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ", trong những năm qua các trường đại học đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu giáo dục, đào tạo, thực tế sản xuất, đời sống. Công tác chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong các trường đại học là công tác rất...

Kinh doanh - Dịch vụ

Thông báo v/v chào giá các cơ sở dịch vụ trong Trường Đại học Cần Thơ năm 2016 - 2017

Thông báo v/v chào giá các cơ sở dịch vụ trong Trường Đại học Cần Thơ năm 2016 - 2017

Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thông báo về việc chào giá các cơ sở dịch vụ trong Trường Đại học Cần Thơ năm 2016 - 2017. Thông tin chi tiết:

* Giá khởi điểm của từng cơ sở dịch vụ: Xin vui lòng xem tại Bảng thông báo đặt trước Văn phòng Trung tâm hoặc xem Danh sách đính kèm trong Hồ sơ chào giá bán tại Trung tâm.

Giảng dạy ngoài trường

Quy định về việc giảng dạy ngoài trường (ban hành kèm theo Quyết định số 3242/QĐ-ĐHCT ngày 23/10/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ)

Quy định về việc giảng dạy ngoài trường (ban hành kèm theo Quyết định số 3242/QĐ-ĐHCT ngày 23/10/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ)

- Quyết định số 3242/QĐ-ĐHCT ngày 23/10/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy định giảng dạy ngoài trường.

Quy định về việc giảng dạy ngoài trường.

 

Tải về Quy định về việc giảng dạy ngoài trường

Hợp tác - Đầu tư

Hội thảo khoa học quốc tế "Tăng trưởng xanh trong Tiểu vùng Mê Kông"

Hội thảo khoa học quốc tế

"Tăng trưởng xanh trong Tiểu vùng Mê Kông" là chủ đề chính tại cuộc Hội thảo khoa học quốc tế do Viện nghiên cứu môi trường Hàn Quốc (KEI), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) và Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 24/7.

Tin mới cập nhật

Hình ảnh

Liên kết