Get Adobe Flash player

- Quyết định số 3242/QĐ-ĐHCT ngày 23/10/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy định giảng dạy ngoài trường.

Quy định về việc giảng dạy ngoài trường.

 

Tải về Quy định về việc giảng dạy ngoài trường

Tin mới cập nhật

Hình ảnh

Liên kết