Get Adobe Flash player

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ thông báo về việc chào giá các cơ sở dịch vụ trong Trường Đại học Cần Thơ năm 2017 - 2018. Thông tin chi tiết:

Giá khởi điểm của từng cơ sở dịch vụ: Xin vui lòng xem tại Bảng thông báo đặt trước Văn phòng Trung tâm hoặc xem Danh sách đính kèm trong Hồ sơ chào giá bán tại Trung tâm.

Tin mới cập nhật

Hình ảnh

Liên kết