Đoàn Thanh niên

Hội nghị Đoàn Khối Phòng ban giữa nhiệm kỳ 2016 - 2018

 

Hội nghị Đoàn Khối Phòng ban giữa nhiệm kỳ 2016 - 2018

  

Thực hiện Điều lệ Đoàn và công văn hướng dẫn tổ chức Hội nghị Đoàn cấp cơ sở giữa nhiệm kỳ 2016-2018 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, ngày 19/5/2017, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối phòng ban đã triệu tập Hội nghị Đoàn Thanh niên Khối Phòng ban giữa nhiệm kỳ 2016 – 2018.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Thanh Sơn, Bí thư Đoàn Trường; Ban Chấp hành Đoàn khối Phòng ban; Ban Chấp hành các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Khối và đoàn viên Trưởng thành Đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Thanh niên Khối Phòng ban giữa nhiệm kỳ 2016 – 2018

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ Đoàn khối Phòng ban nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội đoàn viên Đoàn khối Phòng ban nhiệm kỳ 2016-2018, đồng thời bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên đến hết nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Hội nghị đã tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn Khối, đồng ý cho 01 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành rút tên và bổ sung 01 đồng chí vào Ban chấp hành nửa cuối nhiệm kỳ 2016 – 2018. Bên cạnh đó, Hội nghị đã kết hợp tổ chức Lễ Trưởng thành Đoàn cho 08 đồng chí đã hết tuổi Đoàn. Đây là những lực lượng đã có nhiều đóng góp tích cực trong thời gian qua và dù ở cương vị nào đi nữa, Đoàn Khối vẫn mong sự tiếp tục đóng góp của các đồng chí để Đoàn khối Phòng ban ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2016 - 2018

Trao Quyết định Trưởng thành Đoàn cho các đồng chí

Ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Bạch Đan

 

Tin mới

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x