Các trung tâm trực thuộc Trường

STT Tên Trung tâm Hình ảnh
1 Trung tâm Công nghệ Phần mềm
Địa chỉ: Số 1, Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-001.
2 Trung tâm Ngoại ngữ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-003.
3 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-005.
4 Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-006.
5 Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-007.
6 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-008.
7 Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo & Tư vấn Kinh tế
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-010.
8 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-011.
9 Trung tâm Điện tử và Tin học
Địa chỉ: Số 1, Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800278197.
10 Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng
Địa chỉ: Khoa Công nghệ, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800548566.
11 Trung tâm Điện - Điện tử
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800938693.
 
12 Trung tâm Bồi dưỡng Chuyên môn Sau đại học
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-013.
 
13 Trung tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-017.
 
14 Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Da thẩm mỹ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Mã số thuế: 1800424257-019.
 

 

Tin mới

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x