Kinh doanh - Dịch vụ

Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động năm học 2017 - 2018

        Vào ngày 13 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ đã tổ chức thành công Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động năm học 2017 - 2018. Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Ths. Nguyễn Văn Duyệt - Trưởng phòng Tài vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Ths. Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

        Tại Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Phú Son, Q. Giám đốc Trung tâm đã thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương hướng công tác năm học 2017 - 2018 của Trung tâm. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2016 – 2017, Trung tâm đã thực hiện đạt được 36/46 chỉ tiêu trong 11 định hướng hoạt động.

        Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết và Định hướng hoạt động của Trung tâm năm học 2017 - 2018 như sau:

(1) Nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống Cửa hàng Đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long.

(2) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tư vấn, và huấn luyện.

(3) Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ và chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ.

(4) Phát triển đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm để mở rộng các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, huấn luyện và chuyển giao công nghệ.

(5) Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho viên chức, người lao động trong Trung tâm.

(6) Tăng cường và cải tiến hoạt động chuyển giao công nghệ.

(7) Mở rộng liên kết và kêu gọi doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động dịch vụ trong Trường.

(8) Tăng cường mối quan hệ với các cơ sở cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp hàng hóa đặc sản để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu Trung tâm về dịch vụ và hàng hóa tiêu dùng.

(9) Cải cách triệt để hoạt động và cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trung tâm theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và hiệu quả ứng với bối cảnh tự chủ của Nhà trường.

Tin mới

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x