Kinh doanh - Dịch vụ

Thông báo kinh doanh hoa tươi ngày lễ tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ năm 2017 (đợt 2)

1. Thời gian nhận đăng ký: Thứ 2, ngày 27/11/2017 (chiều từ 14h00 đến 16h00).

2. Thời gian thông báo kết quả:

- Đối với Hình thức 1: thông báo kết quả qua điện thoại trong ngày 28/11/2017.

- Đối với Hình thức 2: thực hiện bắt thăm ngẫu nhiên để xác định nhóm sinh viên được kinh doanh hoa tươi ngày lễ tốt nghiệp dựa trên số lượng nhóm đăng ký vào lúc 15 giờ 00, thứ 3, ngày 28/11/2017.

Xem chi tiết thông báo:

Tin mới

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x