Articles

Biểu mẫu Cơ sở dịch vụ

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Giấy đề nghị CSDV

2

Hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hoá CSDV

3

Hướng dẫn kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn CSDV

4

Phiếu khảo sát xe CSDV

5

Sổ nhật ký lưu mẫu CSDV (mẫu in đứng)

6

Sổ nhật ký lưu mẫu CSDV (mẫu in ngang)

7

Sổ theo dõi nhập hàng hoá, nguyên vật liệu CSDV

8

Văn bản đề nghị miễn giảm thuế CSDV

Tin mới

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x