Phân bón Rễ Balado COMPLATE: Giải độc, trung hòa PH đất

Phân bón Rễ Balado COMPLATE: Giải độc, trung hòa PH đất

(Sản phẩm đã chuyển giao cho Cty CP Phân bón Ba Lá Đòng)

Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Tính, Phòng thí nghiệm Chuyên sâu

Mô tả sản phẩm: Sử dụng cho rau màu, cây ăn trái

Thành phần: Fe: 10.000 ppm, Cu: 1.000 ppm, Zn:1.000 ppm, Mn: 1.000 ppm và phụ gia đặc biệt.

Công dụng: Ra rễ cực mạnh, phục hồi cây sau thu hoạch, tăng chồi non, kéo đọt mạnh, giúp thân phát triển, lá xanh dầy, tạo mầm hoa, chống rụng trái non, trái có màu sắc bóng đẹp. Hoa màu: bén rễ cực nhanh, tăng khả năng đẻ nhánh, đâm chồi, cống hiện tượng vàng lá, giúp xanh lá, tượng trái, tượng củ nhiều, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Cách dùng:

Rau màu: pha 1 lít/300 lít nước, tưới từ 3-5 lít/ m2, định kỳ 7-10 ngày lần, trong giai đoạn cây có 5-6 lá đến trước khi thu hoạch 7-10 ngày.

Cây ăn trái: pha 1 lít/200 lít nước, định kỳ 15-20 ngày lần, trong giai đoạn cây con tưới từ 3-5 lít/ m2, giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa, nuôi trái, sau thu hoạch tưới từ 5-10 lít/ m2 .

Thông báo