Technical protocol for freshwater fish culture

Phương thức chuyển giao:

- Tập huấn sản xuất giống và ương nuôi tại Khoa Thủy sản.

- Tư vấn thiết kế và chuyển giao kỹ thuật trọn gói tại cơ sở.

 

 

 

1. Kích dục tố: HCG, LHRH + DOM

2. Sức sinh sản: 600.000 - 900.000 tr/kg

3. Tỉ lệ nở (%): 87,5 - 95%

4. Tỉ lệ ương giống: > 30%

 

News