Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ được tổ chức theo các Tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo quy định.

Ban Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, phân công nhiệm vụ của các Tổ công tác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân sự của Trung tâm gồm có:

* Ban Giám đốc:

- Giám đốc: PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

+ Chỉ đạo chung.

+ Chỉ đạo hoạt động tài chính và chuyển giao công nghệ của Trung tâm.

+ Điện thoại: (0292) 3872135.

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Giám đốc: KS. CVC. Lê Trung Hiếu

+ Chịu trách nhiệm phụ trách và thực hiện các hoạt động liên quan đến quy định pháp luật và quy định của Trường về chuyển giao công nghệ và dịch vụ.

+ Điện thoại: (0292) 3872126

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

* Các Tổ công tác chuyên môn:

- Tổ Kế toán:

+ Thực hiện các nhiệm vụ:

• Quản lý, theo dõi và hạch toán kế toán các khoản thu, chi tài chính của Trung tâm.

• Tham mưu Ban Giám đốc về công tác tài chính.

• Hỗ trợ các đơn vị trong Trường thông qua việc quản lý, theo dõi và hạch toán kế toán tất cả khoản chi phí, doanh thu phát sinh từ các hợp đồng dịch vụ.

• Hỗ trợ Văn phòng Mekong 1000 thông qua việc quản lý, theo dõi và hạch toán kế toán cho Đề án Cà Mau 120 - Chương trình Mekong 1000.

• Quản lý các hợp đồng giảng dạy ngoài Trường thông qua Trung tâm.

+ Các thành viên:

• CN. Nguyễn Thị Anh Đào (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

• KTV. Lê Hoàng Kim Ngân (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Điện thoại: (0292) 3734652.

 

 

Tổ Nghiên cứu, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ:

+ Thực hiện các nhiệm vụ:

• Tổ chức và đầu tư phát triển công nghệ; hỗ trợ các hoạt động sản xuất thử nghiệm và khai thác sử dụng sản phẩm khoa học công nghệ của Trường.

• Hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm, quy trình công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ.

• Thực hiện các hoạt động tư vấn, tập huấn và chuyển giao kiến thức đến các doanh nghiệp và địa phương.

• Tổ chức sản xuất và hợp tác với các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản, giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học của Trường.

+ Tổ trưởng: Ths. Phạm Thành Lợi (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Các thành viên:

• CN. Dương Hải Đăng (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Điện thoại: (0292) 3872889.

+ Cán bộ kiêm nhiệm:

• PGS. TS. Trần Thị Ba

• PGS. TS. Lê Văn Bé

• PGS. TS. Nguyễn Duy Cần

• PGS. TS. Nguyễn Văn Công

• CN. Lê Văn Dễ

• TS. Tống Yên Đan

• PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ

• PGS. TS. Trần Văn Hâu

• TS. Lê Long Hậu

• Ths. Huỳnh Văn Hiền

• PGS. TS. Huỳnh Trường Huy

• TS. Huỳnh Việt Khải

• Ths. Nguyễn Tri Nam Khang

• PGS. TS. Lam Mỹ Lan

• TS. Trịnh Quốc Lập

• PGS. TS. Dương Nhựt Long

• TS. Trần Văn Lựa

• Ths. Phan Thanh Lương

• GS. TS. Lưu Hữu Mãnh

• TS. Trần Sỹ Nam

• TS. Nguyễn Thị Thu Nga

• TS. Tống Thị Ánh Ngọc

• PGS. TS. Trương Trọng Ngôn

• TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân

• Ths. Võ Hồng Phượng

• TS. Phan Thị Thanh Quế

• Ths. Thạch Keo Sa Ráte

• TS. Châu Tài Tảo

• GS. TS. Nguyễn Văn Thu

• PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc

• PGS. TS. Trần Kim Tính

• Ths. Mai Văn Trầm

• Ths. Nguyễn Thùy Trang

• Ths. Nguyễn Thị Tú Trinh

• KS. Võ Hồng Tú

• TS. Dương Minh Viễn 

• Ths. Hứa Thanh Xuân

+ Các cộng tác viên tham gia hoạt động nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ:

• TS. Trần Thanh Bé - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội TP. Cần Thơ

• TS. Dương Minh - Khoa Nông nghiệp

• TS.  Nguyễn Thiện Phong - Kiểm toán Nhà nước Khu vực V

• Trương Hữu Thuận - Giám đốc Công ty Thuận Lộc

• Ths. Huỳnh Quốc Tịnh - World Wide Fund for Nature tại Việt Nam

• Nhà báo Trần Hoàng Tuyên - Báo Sài Gòn Tiếp Thị

 

(CTTS, cập nhật: 01/05/2017)

Thông báo