Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ được tổ chức theo các Tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo quy định.

Ban Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, phân công nhiệm vụ của các Tổ công tác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân sự của Trung tâm gồm có:

* Ban Giám đốc:

- Q. Giám đốc: PGS. TS. Nguyễn Phú Son

+ Chỉ đạo chung.

+ Chỉ đạo hoạt động tài chính và chuyển giao công nghệ của Trung tâm.

+ Điện thoại: (0292) 3872135.

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Giám đốc: KS. CVC. Lê Trung Hiếu

+ Chỉ đạo hoạt động khai thác cơ sở dịch vụ, công tác sửa chữa, phát triển cơ sở vật chất và tư vấn các Trung tâm trực thuộc Trường.

+ Điện thoại: (0292) 3872087.

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Giám đốc: CN. Đặng Văn Bạch

+ Chỉ đạo hoạt động kinh doanh, dịch vụ do Trung tâm đầu tư.

+ Điện thoại: (0292) 3872126.

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

* Thư ký Giám đốc:

- Thư ký Giám đốc: CN. Nguyễn Như Dạ Ngọc

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: (0292) 3872135.

* Các Tổ công tác chuyên môn:

- Tổ Kế toán:

+ Thực hiện các nhiệm vụ:

• Quản lý, theo dõi và hạch toán kế toán các khoản thu, chi tài chính của Trung tâm và của Trường.

• Tham mưu Ban Giám đốc về công tác tài chính.

• Hỗ trợ các đơn vị trong Trường thông qua việc quản lý, theo dõi và hạch toán kế toán tất cả khoản chi phí, doanh thu phát sinh từ các hợp đồng dịch vụ.

• Hỗ trợ kiểm tra báo cáo tài chính năm của các đơn vị hoạt động dịch vụ trong Trường theo qui định của Ban Giám hiệu.

• Hỗ trợ Văn phòng Mekong 1000 thông qua việc quản lý, theo dõi và hạch toán kế toán cho Đề án Cà Mau 120 - Chương trình Mekong 1000.

+ Tổ trưởng: CN. Trần Thị Kim Chi (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Các thành viên:

• CN. Nguyễn Thị Anh Đào (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

• KTV. Lê Hoàng Kim Ngân (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

• CN. Trần Thị Bích Liên (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Điện thoại: (0292) 3734652.

- Tổ Tư vấn và Quản lý Dịch vụ - Sản xuất:

+ Thực hiện các nhiệm vụ:

• Quản lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ Trường giao Trung tâm.

• Quản lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ Trung tâm đầu tư.

• Quản lý các hợp đồng giảng dạy ngoài Trường thông qua Trung tâm.

• Tư vấn, hỗ trợ và tham gia kiểm tra tài chính và việc chấp hành hoạt động sản xuất, dịch vụ của các đơn vị tự chủ tài chính trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

+ Tổ trưởng: Ths. Vũ Lê Duy (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Các thành viên:

• CN. Nguyễn Như Dạ Ngọc (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

• CN. Nguyễn Thanh Trung (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

• KS. Bùi Vũ Linh (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

• CN. Dương Hải Đăng (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

• Ths. Nguyễn Bỉnh Khiêm (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Điện thoại: (0292) 3734653.

Tổ Nghiên cứu, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ:

+ Thực hiện các nhiệm vụ:

• Tổ chức và đầu tư phát triển công nghệ; hỗ trợ các hoạt động sản xuất thử nghiệm và khai thác sử dụng sản phẩm khoa học công nghệ của Trường.

• Hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm, quy trình công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ.

• Tổ chức sản xuất và hợp tác với các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản, giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học của Trường.

+ Tổ trưởng: Ths. Phạm Thành Lợi (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Các thành viên:

• KS. Lê Bửu Minh Quân (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Điện thoại: (0292) 3872889.

+ Cán bộ kiêm nhiệm:

• PGS. TS. Trần Thị Ba

• PGS. TS. Lê Văn Bé

• PGS. TS. Nguyễn Duy Cần

• PGS. TS. Nguyễn Văn Công

• CN. Lê Văn Dễ

• TS. Tống Yên Đan

• PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ

• PGS. TS. Trần Văn Hâu

• TS. Lê Long Hậu

• Ths. Huỳnh Văn Hiền

• PGS. TS. Huỳnh Trường Huy

• TS. Huỳnh Việt Khải

• Ths. Nguyễn Tri Nam Khang

• PGS. TS. Lam Mỹ Lan

• TS. Trịnh Quốc Lập

• PGS. TS. Dương Nhựt Long

• TS. Trần Văn Lựa

• Ths. Phan Thanh Lương

• GS. TS. Lưu Hữu Mãnh

• TS. Trần Sỹ Nam

• TS. Nguyễn Thị Thu Nga

• TS. Tống Thị Ánh Ngọc

• PGS. TS. Trương Trọng Ngôn

• TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân

• Ths. Võ Hồng Phượng

• TS. Phan Thị Thanh Quế

• Ths. Thạch Keo Sa Ráte

• TS. Châu Tài Tảo

• GS. TS. Nguyễn Văn Thu

• PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc

• PGS. TS. Trần Kim Tính

• Ths. Mai Văn Trầm

• Ths. Nguyễn Thùy Trang

• Ths. Nguyễn Thị Tú Trinh

• KS. Võ Hồng Tú

• TS. Dương Minh Viễn 

• Ths. Hứa Thanh Xuân

+ Các cộng tác viên tham gia hoạt động nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ:

• TS. Trần Thanh Bé - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội TP. Cần Thơ

• TS. Dương Minh - Khoa Nông nghiệp

• TS.  Nguyễn Thiện Phong - Kiểm toán Nhà nước Khu vực V

• Trương Hữu Thuận - Giám đốc Công ty Thuận Lộc

• Ths. Huỳnh Quốc Tịnh - World Wide Fund for Nature tại Việt Nam

• Nhà báo Trần Hoàng Tuyên - Báo Sài Gòn Tiếp Thị

* Các đơn vị trực thuộc:

- Cửa hàng Giới thiệu và Phân phối Đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long.

        + Cửa hàng trưởng: Ths. Nguyễn Bỉnh Khiêm.

        + Điện thoại: (0292) 3872838.

        + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Cửa hàng tiện ích Ký túc xá A.

        + Cửa hàng trưởng: CN. Danh Lộc.

        + Điện thoại: (0292) 3872292.

        + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Nhà sách và Thiết bị trường học Đại học Cần Thơ.

        + Cửa hàng trưởng: CN. Dương Hải Đăng.

        + Điện thoại: (0292)3738.333.

        + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phòng Trưng bày và Giới thiệu sản phẩm Chuyển giao công nghệ.

        + Quản lý: Ths. Phạm Thành Lợi.

        + Điện thoại: (0292) 37872889.

        + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 (CTTS, cập nhật: 01/05/2017)

Tin mới

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x