Position:
Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ
Address:
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Cần Thơ
Phone:
0292.3734.652 (Tổ Kế toán) - 3872.889 (Tổ NC, TV và Chuyển giao công nghệ)
Send an Email
(optional)

Thông báo