Thông tin chung

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ, được đổi tên từ Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ theo Quyết định số 2334/QĐ/ĐHCT ngày 27/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

- Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ.

- Tên tiếng Anh: Center for Technology Transfer and Services.

- Tên viết tắt: CTTS.

- Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Mã số thuế: 1800424257-008.

- Điện thoại: 0292. 3734.652 (Tổ Kế toán) - 3734.653 (Tổ Tư vấn và QLDV-SX) - 3872.889 (Tổ Nghiên cứu, Tư vấn và CGCN) - 3872.135 (Thư ký Giám đốc).

- Website: http://ctts.ctu.edu.vn

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tích lũy và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Thông báo