Chuyển giao thiết bị thông minh giám sát xâm nhập mặn và môi trường nước nuôi thủy sản

 

Thiết bị cảm biến đo các chỉ số môi trường do các Nhà khoa học thuộc các Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, khoa Công nghệ, khoa Thủy sản và khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ cùng nghiên cứu. Bước đầu đã ứng dụng ở nhiều tỉnh thành, không chỉ giám sát môi trường nước nuôi thủy sản, mà còn sử dụng trong cảnh báo mặn xâm nhập để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay giá thành của mỗi máy hơn 100 triệu đồng, tùy theo nhu cầu người sử dụng, cần biết bao nhiêu chỉ số môi trường.

 

Thông báo