Các nội dung Tập huấn thủy-hải sản

DANH MỤC TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA KHOA THỦY SẢN

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁC LOÀI HẢI SẢN

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống tôm sú

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cua biển

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống ghẹ xanh

Tập huấn kỹ thuật thuần dưỡng tôm sú giống

Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh

Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú – lúa luân canh

Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú sinh thái

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi cua lột thâm canh trên hể thống bể tuần hoàn

Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm càng xanh

Tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ bền vững

TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ NƯỚC NGỌT

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cá tra

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống các loài cá đồng

Tập huấn kỹ thuật nuôi cá tra thâm canh

Tập huấn kỹ thuật nuôi cá đồng

Tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NUÔI THỨC ĂN TỰ NHIÊN

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi Artemia

Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi vi tảo và luân trùng

TẬP HUẤN KỸ THUẬT QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Tập huấn kỹ thuật quản lý và phân tích môi trường nước

Tập huấn phương pháp phân tích động thực vật thủy sinh

Tập huấn phương pháp đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản

TẬP HUẤN VỀ DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN NUÔI THỦY SẢN

Tập huấn cơ bản về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Tập huấn nâng cao về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

TẬP HUẤN VỀ BỆNH HỌC THỦY SẢN

Tập huấn xét nghiệm WSSV trên tôm sú bằng kỹ thuật PCR

Tập huấn xét nghiệm đồng thời YHV và GAV trên tôm sú bằng kỹ thuật mRT-PCR

Tập huấn chẩn đoán bệnh ở cá tra bằng kỹ thuật mô bệnh học

Tập huấn chẩn đoán bệnh ở tôm sú và tôm càng xanh bằng kỹ thuật mô bệnh học

Tập huấn phân lập và định danh vi khuẩn Vibrio gây bệnh ở tôm cá bằng phương pháp sinh hóa

Tập huấn phân lập và định danh vi khuẩn Aeromonas gây bệnh ở tôm cá bằng phương pháp sinh hóa

Tập huấn phân lập và định danh vi khuẩn Edwardsiella gây bệnh cá da trơn bằng KIT API

Tập huấn xác định ký sinh trùng trên tôm và cá da trơn

Tập huấn phương pháp lập kháng sinh đồ và xác định MIC

Tập huấn kỹ thuật chẩn đoán các bệnh thường gặp trên tôm sú

Tập huấn kỹ thuật chẩn đoán các bệnh thường gặp trên cá tra (Pangasius hypophthalmus)

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG, THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN THỦY SẢN

Tập huấn phương pháp xây dựng, thực hiện và đánh giá dự án thủy sản

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH MẪU Ở CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Dịch vụ phân tích mẫu ở các phòng thí nghiệm

KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN, THUỐC THÚ Y, HÓA CHẤT VÀ CHẾ PHẨM NUÔI THỦY SẢN

TƯ VẤN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

HƯỚNG DẪN THAM QUAN NGHIÊN CỨU VỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở ĐBSCL

Thông báo