Giống lúa MTL 856

Thời gian sinh trưởng: 90-95

Năng suất (T/ha): 6-7 tấn

Chiều cao cây: 100-105 cm

Dài hạt 6.2 – 6.7 mm

Khá cứng cây

Ít nhiễm rầy nâu, bệnh cháy lá, vàng lùn giảm 20-30% lượng phân đạm.

Cơm mềm dẻo, gạo trong

Thông báo