Giống lúa MTL 480

Thời gian sinh trưởng: 94-97

Năng suất (T/ha): 6-8 tấn

Dài hạt 7.0 mm

Cứng cây

Hơi bệnh cháy lá, hơi kháng rầy nâu.

Mềm cơm, gạo trong

Thích nghi vùng đất phù sa và phèn 

Thông báo