Giống đậu nành MTĐ 760

Thời gian sinh trưởng 85 – 90 ngày.

Chiều cao cây 50 – 60cm, 25 – 30 trái/cây.

Trọng lượng 100 hạt 18 – 19 gram.

Năng suất 2,5 - 2,8 tấn/ha. 

Thông báo