Giống đậu nành MTĐ 176

Thời gian sinh trưởng 75 – 82 ngày.

Chiều cao cây 45 – 50cm, 20 – 25 trái/cây.

Trọng lượng 100 hạt 17 – 18 gram.

Năng suất 2,0 - 2,5 tấn/ha
 

Thông báo