CTU-MEKONG TE Xốp đất

(Sản phẩm đã chuyển giao cho Cty CP Phân bón Sài Gòn Me Kong)

Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Tính, Phòng thí nghiệm Chuyên sâu

Mô tả sản phẩm: Dùng cho các loại cây trồng

Thành phần: B: 200 ppm, Co: 500 ppm, Cu: 150 ppm, Mn: 1.000 ppm, Fe: 10.000 ppm, Mo: 5 ppm, Zn 1.500 ppm. Bổ sung Acid humic, Enzym, Chelate, CaO, MgO, Dịch trích từ trùn đất kích thích hoạt động của vi sinh vật trong đất.

Công dụng: Làm xốp đất, chống lèn đất cho cây ăn trái, rau màu, chống thất thoát phân bón trong đất.

Cách dùng:

- Cây ăn trái mới trồng: Dùng len lật đất sâu 30 – 40 cm, phơi đất thật khô, pha 1 kg Xốp đất với 70 lít nước, tưới ẩm, sau đó gom đất làm bầu để trồng.

- Vườn cây đã trồng: xới nhẹ đất mặt, pha 1kg Xốp đất với 100 lít nước, tưới đều sau khi thu hoạch.

- Rau màu: xới đất, bâm nhỏ, phơi khô, pha 1kg Xốp đất với 150 lít nước, tưới điều trước khi trồng.

Thông báo