CTU-MEKONG 10-3-30 +CaMg+Humic

(Sản phẩm đã chuyển giao cho Cty CP Phân bón Sài Gòn Me Kong)

Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Tính, Phòng thí nghiệm Chuyên sâu

Mô tả sản phẩm: Chuyên dùng cho cây ăn trái giai đoạn trước khi thu hoạch.

Thành phần: N =10%, P2O5 = 3%, K2O = 30%, Humic acid = 1 %, CaO = 2%, MgO =1 %.

Công dụng:

- Nuôi trái tốt, chống sượng, chống khô múi

- Giúp trái có màu sắc đẹp tự nhiên, tăng cường vị ngon cho trái

- Trái có cuống dai, hạn chế tình trạng rụng trái già.

Cách dùng:

- Bón lần cuối trước khi thu hoạch, bón theo tán cây cách góc 0.5 mét, tuỳ theo cây nhỏ hay lớn bón từ 300-400g/cây.

Lưu ý: Không cần bón thêm Kali trắng (K2SO4) khi sử dụng phân này.
 

Thông báo