CTU-MEKONG 15-3-15+CaMg+Humic

(Sản phẩm đã chuyển giao cho Cty CP Phân bón Sài Gòn Me Kong)

Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Tính, Phòng thí nghiệm Chuyên sâu

Mô tả sản phẩm: Chuyên dùng cho cây ăn trái giai đoạn Nuôi trái non

Thành phần: N =15%, P2O5 = 3%, K2O = 15%, Humic acid = 1 %, CaO = 4%, MgO =2 %.

Công dụng:

- Giúp cây hấp thu nhanh và hiệu quả dinh dưỡng

- Cung cấp đầy đủ trung vi lượng đặc biệt là Ca và Mg

- Giúp trái lớn nhanh, hạn chế rụng trái non

- Cây khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh

Cách dùng:

- Bắt đầu bón khi đài hoa vừa rụng, bón theo tán cách góc 0.5 mét, tuỳ theo cây nhỏ hay lớn bón từ 200-400g/cây.

Lưu ý: Không cần bón thêm Kali trắng (K2SO4) khi sử dụng phân này.
 

Thông báo