CTU-MEKONG 25-15-0.5+Chelate-MTE

(Sản phẩm đã chuyển giao cho Cty CP Phân bón Sài Gòn Me Kong)

Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Tính, Phòng thí nghiệm Chuyên sâu

Mô tả sản phẩm: Chuyên dùng cho cây ăn trái giai đoạn Sau thu hoạch.

Thành phần: N =25%, P2O5 = 15%, K2O = 0.5%, CaO = 3.5%, MgO =2 %. Bổ sung trung vi lượng (dạng chelate - MTE): S, Si, Cu, Zn, Mn, B, Fe, Se, Mo.

Công dụng:

- Chelate-MTE là trung vi lượng số 1 cho cây trồng giúp cây phát triển sung túc để chuẩn bị cho một mùa bội thu

- Phát triển bộ rễ, đâm tược mạnh  Hoa nhiều, chống rụng hoa  Hấp thu hiệu quả ding dưỡng dưới dạng chelate

Cách dùng:

- Bón khi cây đâm chồi, bón cách gốc 0.5 mét, xung quanh tán cây từ 300-400g/gốc tuỳ theo cây nhỏ và cây lớn.

- Khuyến cáo: sử dụng kết hợp tưới sản phẩm xốp đất và dưỡng cây 10-15 ngày trước khi rải làm tăng hiệu quả của phân.

Thông báo