Quy trình sản xuất vôi trắng dạng viên

Tác giả: PGS. TS. Lê Văn Bé, Khoa Nông nghiệp

Thành phần: 45% CaO.

Công dụng: Dễ bón, không gây bụi tăng PH trên đất phèn và giảm mặn giúp cây trồng phát triển tốt bộ rễ.

Thông báo