Quy trình sản xuất vôi đen dạng viên

Tác giả: PGS. TS. Lê Văn Bé, Khoa Nông nghiệp

Thành phần: 45% CaO , 5% K-Humate

Công dụng: Dễ bón, không gây bụi tăng PH trên đất phèn và giảm mặn giúp cây trồng phát triển tốt bộ rễ

Thông báo