Giống lúa MTL 372

Thời gian sinh trưởng: 80-82

Năng suất (T/ha): 6-8 tấn

Chiều cao cây: 88-90 cm

Dài hạt 7 mm

Khá cứng cây

Kháng rầy nâu, kháng bệnh cháy lá, kháng vàng lùn. giảm 20-30% lượng phân đạm

Cơm mềm dẻo, gạo trong

Thông báo