Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
CIDS – CTTS song hành hợp tác với địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ
Hội nghị tổng kết hoạt động SX-DV giai đoạn 2013 - 2016 và phương hướng hoạt động SX-DV năm 2017
Thông báo v/v đấu giá cho thuê tài sản là cơ sở dịch vụ trong Trường 2018 - 2019
Lễ hội Bánh canh hưởng ứng Trường hè sinh viên Pháp ngữ Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2017

Chuyển giao công nghệ

  • Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ” năm 2017 Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ” năm 2017
    Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ" (NCKH ĐHCT) được tổ chức thường niên từ năm 2014 nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên và giảng viên trẻ trong NCKH, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tiếp nối thành công c...

Xem tất cả

Đào tạo - Tập huấn

Xem tất cả

Thông báo