Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
CIDS – CTTS song hành hợp tác với địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ
Hội nghị tổng kết hoạt động SX-DV giai đoạn 2013 - 2016 và phương hướng hoạt động SX-DV năm 2017
Thông báo v/v đấu giá cho thuê tài sản là cơ sở dịch vụ trong Trường 2018 - 2019
Lễ hội Bánh canh hưởng ứng Trường hè sinh viên Pháp ngữ Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2017

Chuyển giao công nghệ

 • Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ” năm 2017 Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ” năm 2017
  Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ" (NCKH ĐHCT) được tổ chức thường niên từ năm 2014 nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên và giảng viên trẻ trong NCKH, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tiếp nối thành công c...

Xem tất cả

Giới thiệu Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

A. Giới thiệu chung:

Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ (TTDVTH-NXB ĐHCT) được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ - KPB ngày 28/09/2010 của Đoàn khối Phòng ban, là chi đoàn ghép gồm hai đơn vị: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ và Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ.
Số lượng Đoàn viên Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2016 - 2017 là 07 đồng chí (trong đó có 03 nam và 04 nữ).

B. Giới thiệu Ban Chấp hành Chi đoàn:

Ban Chấp hành chi đoàn gồm có 02 đồng chí:

1. Đ/c Vũ Lê Duy, Bí thư

Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của Chi đoàn.

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Quyên, Phó Bí thư

Phụ trách phong trào thanh niên, kiêm công việc thủ quỹ chi đoàn.

C. Phương hướng thực hiện công tác Đoàn, phong trào thanh niên và các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2016 - 2017

1. Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên

a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống, pháp luật và ý thức trách nhiệm

- Đoàn viên hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó xây dựng và củng cố niềm tin, lý tưởng Cộng sản của Đoàn viên.

- Xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh nơi công cộng, phòng chống các tiêu cực và tệ nạn xã hội.

- Ý thức, tác phong đạo đức, tinh thần tôn sư trọng đạo, nhận thức được vai trò, vị trí và xu thế phát triển của Trường; chấp hành quy định của pháp luật, của Trường và của đơn vị.

- Tập trung hoàn thành công việc chuyên môn được giao, có chí cầu tiến, sáng tạo trong công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

b. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên

- Tăng cường năng lực tự chủ, năng động và sáng tạo của Chi đoàn trong các hoạt động phong trào.

- Tăng cường giao lưu, hợp tác, học tập kinh nghiệm từ các Chi đoàn bạn, Đoàn cấp trên. Tích cực tham gia và ủng hộ nhiệt tình các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn cấp trên, các tổ, nhóm khác tổ chức.

c. Công tác tổ chức và xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

- Công tác xây dựng Đoàn được xem là nền tảng trong hoạt động của Chi đoàn, nhằm xây dựng Chi đoàn vững mạnh để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

- Ban Chấp hành Chi đoàn tham gia đầy đủ các buổi tập huấn cán bộ Đoàn do Đoàn cấp trên tổ chức nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng trong việc tổ chức các hoạt động của Chi đoàn.

- Quan hệ thân thiết với Chi bộ đơn vị và chính quyền. Chủ động giới thiệu phát triển Đảng cho Đoàn viên ưu tú. Đồng thời, Ban chấp hành nắm rõ tiến độ, sự quan tâm xem xét của Đảng với các Đoàn viên mà Chi đoàn giới thiệu.

2. Các chỉ tiêu phấn đấu

 • 100% Đoàn viên tham gia các buổi sinh hoạt chính trị do Trường, Đoàn cấp trên và Chi bộ đơn vị tổ chức.
 • 100% Đoàn viên chấp hành đúng pháp luật Nhà nước và nội quy của Trường, của đơn vị.
 • 100% Đoàn viên nói “không” với tệ nạn xã hội, lối sống tiêu cực, sống thử.
 • 100% Đoàn viên có đạo đức tốt và lịch sự trong giao tiếp.
 • 100% Cán bộ đoàn của Chi đoàn đăng ký và thực hiện Chỉ thị 01 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của Cán bộ Đoàn”.
 • 100% Đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” tại đơn vị.
 • 85% đoàn viên Chi đoàn tham gia ít nhất 4 hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức cũng như các hoạt động do các Chi đoàn bạn mời giao lưu.
 • Chi đoàn tự tổ chức ít nhất 02 hoạt động phong trào thanh niên, hoạt động đoàn thể tiêu biểu.
 • 100% Đoàn viên được xếp loại Đoàn viên xuất sắc.
 • Tối thiểu 75% Đoàn viên được xếp loại Đoàn viên ưu tú.
 • Giới thiệu tối thiểu 01 Đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét phát triển Đảng.
 • Đạt danh hiệu: “Chi đoàn vững mạnh”.

(Cập nhật 01/05/2017)

Đào tạo - Tập huấn

Xem tất cả

Thông báo